Skip to main content Skip to footer

Diagnose & behandeling

Dijbeenbreuk operatie bij het HIN

Wat is een dijbeenbreuk?

Een dijbeenbreuk (hernia femoralis) is een type liesbreuk. Dit is een minder vaak voorkomende liesbreuk waarbij de uitstulping van het buikvlies zich bevindt op de overgang van de lies naar het bovenbeen. De breuk is meestal herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De breukpoort is de opening of verzwakking in de buikwand die kan ontstaan door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten, vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies - de breukzak genoemd - een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) kan de breuk groter worden.

Een breuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dit kan gepaard gaan met meer klachten. Een enkele keer komt het voor dat een liesbreuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud vastgeklemd in de breukpoot. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie kan dan nodig zijn.

Symptomen van een dijbeenbreuk

De meest voorkomende symptomen van een dijbeenbreuk zijn een zichtbare zwelling in de liesstreek, die oncomfortabel voelt en kan toenemen bij activiteiten die de druk in de buik verhogen zoals hoesten, persen en zwaar tillen. Andere symptomen kunnen zijn een branderig gevoel in de lies of een gevoel van zwakte of druk in de buik.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van uw verhaal en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is in de meeste gevallen niet nodig. De arts kan bij u de breuk meestal gemakkelijk vaststellen tijdens het lichamelijk onderzoek. Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de arts met u bespreken hoe in uw geval de breuk het beste behandeld kan worden. In het algemeen zal, bij klachten, een operatie worden geadviseerd.

De dijbeenbreuk operatie

Afhankelijk van de omstandigheden zal de behandeling van uw breuk in principe in dagbehandeling plaatsvinden. Globaal zijn er twee behandel opties: de kijkoperatie en de open operatie.

Kijkoperatie

Bij deze methode wordt de breuk vanuit de binnenzijde van de buikwand behandeld met behulp van een kijkoperatie. Via een aantal kleine openingen in de buikwand instrumenten en een camera naar binnen gebracht. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op een scherm. Er wordt koolzuurgas in de buik geblazen voor noodzakelijk overzicht. De breuk wordt opgeheven en de opening of zwakke plek in de buikwand wordt verstevigd met behulp van een specifiek hiervoor ontworpen matje. Deze methode is niet voor iedere patiënt geschikt. Bijvoorbeeld bij patiënten met bepaalde behandelingen in het verleden.

Open (klassieke) correctie

Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een snede in de liesregio nabij de breuk. De breuk wordt hierbij opgeheven. Daarna wordt in de meeste gevallen de buikwand verstevigd met behulp van een specifiek hiervoor ontworpen matje. Zo nodig wordt ook de opening of zwakke plek in de buikwand hersteld/verkleind.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operaties de normale kans aanwezig op algemene complicaties, zoals een (na)bloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bij de dijbeenbreukoperatie is er verder een kleine kans op letsel van omliggende structuren, een terugkerende liesbreuk (recidief) of langdurige pijnklachten in de liesregio.

Adviezen

Klachten die na de operatie kunnen voorkomen zijn pijn in het operatiegebied, zwelling of bloeduitstorting, uitstralende pijn richting de teelbal of pijn tussen de schouderbladen na een kijkoperatie.

  • Neem contact met ons op als u een van de volgende symptomen ervaart na de operatie:
  • Koorts of koude rillingen
  • Toenemende roodheid of zwelling van de wond met/zonder uitvloed van pus
  • Toenemende/hevige pijn (niet reagerend op pijnstilling)
  • Moeite met ademhalen of pijn op de borst

Herstel na de dijbeenbreuk operatie

Na de operatie kan het operatiegebied pijnlijk zijn. Tegen de pijn kunt u de eerste dagen na de operatie pijnstillers gebruiken. Volg hierbij het advies van uw arts op.

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag enige tijd hinder ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. Na een behandeling met behulp van een kijkoperatie is de vuistregel dat u na één of twee weken rustiger aan doen, weer kunt werken en activiteiten opbouwen. Zwaar lichamelijk werk wordt geadviseerd pas na zes weken weer te hervatten. Na een open ingreep is over het algemeen het advies om de eerste vier tot zes weken niet zwaar te tillen of te sporten.

Nacontrole

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de telefonische controle twee tot vier weken na de operatie. De medisch specialist neemt dan contact met u op. De dag na de operatie krijgt u van ons een vragenlijst ter controle hoe het met u gaat. Indien gewenst nemen wij aanvullend contact met u op.

Bij problemen of vragen na uw behandeling kunt u 24 uur per dag contact opnemen met ons centrale telefoonnummer.

Vergoeding dijbeenbreuk operatie

Een dijbeenbreuk operatie binnen het HIN wordt gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Het HIN heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie bekijk onze informatie op de zorgverzekering pagina.


Heeft u klachten van een dijbeenbreuk en wilt u op een professionele en zorgzame manier behandeld worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen

FAQ Dijbeenbreuk

Waarom behandelen in een aparte kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. Bij galblaasbehandelingen blijft de patiënt één nacht slapen. De chirurgen doen op een dag vijf, zes dezelfde operaties achter elkaar. Daardoor worden onze chirurgen specialist. Hierdoor kan het HIN goedkoper, beter, en sneller werken.

Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Ja. Er is met alle verzekeraars een contract.

De behandeling valt onder zorg in het basispakket, de zorgverzekeraar betaalt dan de behandeling. Wel is er sprake van het verplichte eigen risico aan zorgkosten (website Rijksoverheid) die u zelf moet betalen.

Algemene FAQ over het HIN

Waarom behandelen in een zelfstandige kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. De chirurgen doen meerdere dezelfde type operaties achter elkaar. Daardoor zijn onze chirurgen zeer ervaren op dit gebied. Hierdoor kan het HIN zorg van hoogwaardige kwaliteit goedkoper en efficiënter leveren.

Ja, voor een behandeling binnen het HIN heeft u een verwijzing van uw behandelend arts (huisarts of medisch specialist) nodig.

Ja, het Heelkunde Instituut Nederland heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

De behandeling valt onder zorg in het basispakket. De zorgverzekeraar betaalt derhalve de behandeling. 
Houd wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen.

Het HIN is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.