Skip to main content Skip to footer

Medisch consult en onderzoek

Onze medisch specialist zal slechts na gedegen voorbereiding aan uw operatie beginnen. De chirurg wil vooraf zo goed mogelijk inschatten wat uw algehele lichamelijke en geestelijke conditie is. Dat is voor uzelf van het grootste belang, maar ook voor de arts zelf om er zeker van te zijn dat alles gedaan is wat nodig is om risico’s en complicaties zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit inschatten van uw medische conditie gebeurt op basis van de informatie die door uzelf, middels de intake-vragenlijst, en eventuele verwijzende artsen is verstrekt. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn.

Eenvoudig lichamelijk onderzoek op de dag van de ingreep

De arts stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. De arts kan bij u, terwijl u rechtop staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen.

Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de arts met u bespreken, tijdens het telefonisch consult, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. Over het algemeen zal een operatie worden geadviseerd want de breuk verdwijnt nooit vanzelf.

Tevens zal hij de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden en bijzondere omstandigheden met u bespreken.

Overige medische onderzoeken

Afhankelijk van uw medische omstandigheden kunnen ook andere onderzoeken vereist zijn, zoals een bloedonderzoek en echo. Het voert echter te ver op deze plaats alle mogelijke scenario’s toe te lichten.