Skip to main content Skip to footer

Diagnose & behandeling

Buikwandbreuk operatie bij het HIN

Wat is een buikwandbreuk?

Een buikwandbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is meestal herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De breukpoort is de opening of verzwakking in de buikwand. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten, vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies - de breukzak genoemd - een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) kan de breuk groter worden.

Typen buikwandbreuk

Er zijn globaal 6 verschillende typen buikwandbreuken, die op verschillende plekken in de buikwand tot uiting komen: liesbreuk, dijbeenbreuk, navelbreuk, bovenbuikbreuk, littekenbreuk, spigelbreuk. 

Symptomen van een buikwandbreuk

De meest voorkomende symptomen van een buikwandbreuk zijn een zwelling ter plekke, een oncomfortabel gevoel en toename bij activiteiten die de druk in de buik verhogen zoals hoesten, persen en zwaar tillen.
Een breuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dit kan gepaard gaan met meer klachten. Een enkele keer komt het voor dat een liesbreuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud vastgeklemd in de breukpoot. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie kan dan nodig zijn.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van uw verhaal en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is in de meeste gevallen niet nodig, maar bij sommige typen buikwandbreuk wel behulpzaam. Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de arts met u bespreken hoe in uw geval de breuk het beste behandeld kan worden. In het algemeen zal, bij klachten, een operatie worden geadviseerd.

De buikwandbreuk operatie

Afhankelijk van de omstandigheden zal de buikwandbreuk operatie van uw breuk in principe in dagbehandeling plaatsvinden. Globaal zijn er twee behandel opties: de kijkoperatie en de open operatie. 
Voor meer informatie over de typen breuken, behandelopties en het bijpassende hersteltraject verwijzen we naar de pagina van uw type breuk.

Vergoeding buikwandbreuk operatie

Een buikwandbreuk operatie binnen het HIN wordt gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Het HIN heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie bekijk onze informatie op de zorgverzekering pagina.

Heeft u klachten van een buikwandbreuk en wilt u op een professionele en zorgzame manier behandeld worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

FAQ Buikwandbreuk

Wat is een buikwandbreuk?

Een buikwandbreuk, ook wel hernia genoemd, is een zwakke plek of opening in de spieren van de buikwand waardoor weefsel of organen naar buiten kunnen uitstulpen. Zie meer informatie hierover op buikwandbreuk pagina of de betreffende behandelpagina. 

Een arts kan een buikwandbreuk vaak diagnosticeren door middel van uw verhaal en het lichamelijk onderzoek. In sommige gevallen kunnen aanvullende beeldvormende onderzoeken zoals echografie, CT-scan of MRI nodig zijn.

Nee, een buikwandbreuk geneest niet vanzelf. In sommige gevallen kan bij geen/weinig klachten wel gekozen worden voor een afwachtend beleid. Vaak is een chirurgische behandeling echter nodig om klachten te verhelpen of toename van klachten te voorkomen.

Ja, u moet nuchter komen. Verdere informatie hierover krijgt u tijdens de intake en in de toegezonden informatie voorafgaand aan de operatie.

Zoals bij elke operatie zijn er risico's waaronder infectie, bloeding, en reacties op anesthesie. Specifieke risico's voor een buikwandbreuk operatie kunnen ook herhaling van de breuk en schade aan omliggende structuren omvatten. Het is belangrijk de risico's met uw behandelend arts te bespreken. Meer informatie is ook te vinden op de betreffende behandelpagina, zoals de liesbreuk pagina.

Ja. Er is met alle verzekeraars een contract.

Algemene FAQ over het HIN

Waarom behandelen in een zelfstandige kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. De chirurgen doen meerdere dezelfde type operaties achter elkaar. Daardoor zijn onze chirurgen zeer ervaren op dit gebied. Hierdoor kan het HIN zorg van hoogwaardige kwaliteit goedkoper en efficiënter leveren.

Ja, voor een behandeling binnen het HIN heeft u een verwijzing van uw behandelend arts (huisarts of medisch specialist) nodig.

Ja, het Heelkunde Instituut Nederland heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

De behandeling valt onder zorg in het basispakket. De zorgverzekeraar betaalt derhalve de behandeling. 
Houd wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen.

Het HIN is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.