Skip to main content Skip to footer

Diagnose & behandeling

Galblaasoperatie bij het HIN

Wat is een galblaas?

De galblaas is een klein peervormig orgaan dat aan de onderkant van de lever ligt, rechts boven in de buik. De galblaas is door een galgang verbonden met de lever en met het bovenste gedeelte van de dunne darm (de twaalfvingerige darm). De lever vormt gal (een vloeistof die belangrijk is voor het verteren van vetten) en voert de gal af naar de galblaas waar het wordt ingedikt en opgeslagen. Zodra er voedsel in de darm komt, en met name vet voedsel, perst de galblaas de gal via de galgang naar de dunne darm.

Wanneer de galblaas is verwijderd wordt deze functie overgenomen door de lever en de galgangen. De galblaas kan stenen bevatten of geïnfecteerd raken waardoor de galblaas niet goed functioneert. De oorzaken zijn nog niet precies bekend. Iedereen kan klachten van galstenen krijgen, maar mensen die te zwaar zijn en mensen tussen de 35 en 55 jaar oud lopen meer risico. Overigens komt het meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Klachten van galstenen

Een deel van de mensen met stenen in de galblaas hebben geen klachten. Een galblaasoperatie is dan niet nodig. Een ander deel van de mensen krijgt wel klachten van galstenen in de galblaas en kan dan één of meer van de volgende klachten krijgen:

  • Aanvallen van pijn rechts boven in de buik. Dit zijn koliekpijnen en gaan vaak gepaard met bewegingsdrang en kunnen ook uitstralen naar de rug.
  • Aanvallen van misselijkheid of een onbehaaglijk gevoel in de bovenbuik (vaak na vet eten).
  • Aanhoudende buikpijn en koorts. Dit kan duiden op een galblaasontsteking.
  • Geelzucht (gelige verkleuring van de huid), ontkleurde ontlasting of donkerbruine urine. Dit komt voor als een galsteen vast komt te zitten in de grote galbuis die naar de darm leidt. De gal kan dan niet meer de darm in lopen en komt in het bloed terecht.

Over het algemeen is het zo dat wanneer er galstenen aanwezig zijn die klachten veroorzaken of wanneer de galblaas is ontstoken, het verwijderen van de galblaas noodzakelijk is. Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat binnen het Heelkunde Instituut Nederland enkel patiënten zonder galblaasontsteking geopereerd worden.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van uw verhaal, de bevindingen bij het lichamelijk en aanvullend onderzoek. Een goede inschatting van uw medische conditie is essentieel. Dit is van belang voor uzelf en uw behandelend arts om zo het risico op complicaties zo klein mogelijk te maken. Dit inschatten van uw medische conditie gebeurt op basis van de informatie die door uzelf en uw behandelende/verwijzende artsen is verstrekt. Aan de hand daarvan wordt bepaald of verdere aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Wanneer ‘symptomatisch galsteenlijden’ bij u geconstateerd wordt, zal de arts met u bespreken hoe in uw geval te behandelen. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd.

De galblaas operatie

Om klachten van galstenen te verhelpen is meestal een operatie nodig waarbij de galblaas wordt verwijderd. Hiervoor zijn twee mogelijke technieken, namelijk de galblaasverwijdering via kijkoperatie (laparoscopische cholecystectomie) en de open galblaasverwijdering, waarbij de kijkoperatie in principe de eerste keuze is.

Galblaasverwijdering via kijkoperatie

Bij een kijkoperatie maakt de chirurg gebruik van een videocamera en speciale instrumenten om de galblaas te verwijderen zonder een grote snee te maken. In plaats daarvan maakt de chirurg vier kleine openingen in de buikwand. Een van deze openingen wordt bij de navel gemaakt, zodat de chirurg de camera in de buikholte kan brengen. De chirurg kan hiermee via een beeldscherm in de
buik kijken. De buikholte wordt gevuld met koolzuurgas om een goed overzicht te verkrijgen. Via de andere openingen worden specifieke instrumenten in de buikholte gebracht om de galblaas vast te pakken, te kunnen bewegen en te kunnen verwijderen.

Voordelen kijkoperatie

Het grote voordeel van een kijkoperatie is dat u minder pijn heeft na de behandeling (dan na een open behandeling). U bent weer sneller op de been en kunt bijvoorbeeld ook sneller weer aan het werk. Bijkomend voordeel is dat u slechts vier kleine littekens heeft.

Onverwachte omstandigheden

Het komt af en toe voor dat mensen veel verklevingen hebben of er bijvoorbeeld tijdens de ingreep een complicatie ontstaat. Dan kan het nodig zijn om via een open ingreep de situatie te beoordelen en de galblaas te verwijderen. Omdat de chirurg de galblaas niet kan zien voordat de camera is ingebracht, kunnen sommige complicaties niet worden voorspeld en alleen maar worden ontdekt als de operatie al is begonnen. Daarom moet u altijd rekening houden met de (kleine) kans dat er een open ingreep moet worden uitgevoerd, terwijl er een kijkoperatie was voorgesteld. Dit komt gelukkig zeer zelden voor.

Tevens kan het voorkomen dat de galblaas (ondanks uitgebreide screening voorafgaande aan de operatie) toch ernstig ontstoken blijkt. Bij onvoldoende te verkrijgen overzicht, kan uit veiligheidsoverwegingen worden besloten tot het staken van de operatie en derhalve het niet verwijderen van de galblaas (op dat moment). Het verdere behandelplan zal dan met u door uw
behandelend arts worden besproken.

Open galblaasverwijdering

Bij een open galblaasverwijdering (cholecystectomie) maakt de chirurg een snede die tien tot vijftien cm lang kan zijn. Deze snede verloopt meestal schuin aan de rechterkant onder de ribbenboog of anders in de lengte van boven naar beneden in de bovenbuik. De chirurg verwijdert hierna de galblaas uit het leverbed. Soms is het nodig om hierna een wonddrain achter te laten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op algemene complicaties aanwezig, zoals een (na)bloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Andere complicaties die bij een kijkoperatie in de bovenbuik kunnen optreden zijn letsel aan een van de omliggende organen zoals de darm of maag. Een meer specifieke complicatie bij de galblaasoperatie is gallekkage of een beschadiging van de galwegen. Dit gebeurt gelukkig zeer zelden. De gevolgen daarvan zijn afhankelijk van de aard van het letsel en het tijdstip waarop het wordt vastgesteld. Een aanvullende herstelingreep kan nodig zijn.

Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch blijkt uit onderzoek dat een deel van de patiënten restklachten ervaren. Soms kunnen de klachten door een andere diagnose verklaard worden en kan vervolg onderzoek nodig zijn.

Adviezen

Klachten die na de operatie kunnen voorkomen zijn pijn in het operatiegebied, bloeduitstorting rondom de wonden, pijn tussen de schouderbladen na een kijkoperatie. Neem contact met ons op als u een van de volgende symptomen ervaart na de operatie:

  • Koorts of koude rillingen.
  • Toenemende roodheid of zwelling van de wond met/zonder uitvloed van pus.
  • Toenemende/hevige pijn (niet reagerend op pijnstilling).
  • Moeite met ademhalen of pijn op de borst

Herstel na de galblaasoperatie

Na de galblaasoperatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Een normaal gevolg is dat alle bewegingen pijnlijk zijn, evenals diep ademhalen en hoesten. Tegen de pijn kunt u pijnstillers gebruiken. Volg hierbij het advies van uw arts op. Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. De arts zal u hierover adviezen geven voor uw specifieke situatie. Na een behandeling met behulp van een kijkoperatie is de vuistregel dat u na ongeveer twee weken rustiger aan doen, weer activiteiten kunt opbouwen en bijvoorbeeld weer naar uw werk kunt. Zwaar lichamelijk werk wordt geadviseerd pas na 6 weken weer te hervatten. Na een open ingreep is over het algemeen het advies om niet zwaar te tillen of te sporten gedurende de eerste 6 weken.

Nacontrole

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de telefonische controle twee tot vier weken na de operatie. De medisch specialist neemt dan contact met u op. De dag na de operatie krijgt u van ons een vragenlijst ter controle hoe het met u gaat. Indien gewenst nemen wij aanvullend contact met u op.

Bij problemen of vragen na uw behandeling kunt u 24 uur per dag contact opnemen met ons centrale telefoonnummer.

Vergoeding Galblaasoperatie

Een galblaasoperatie binnen het HIN wordt gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Het HIN heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie bekijk onze informatie op de Zorgverzekering pagina.


Heeft u klachten van een galblaas en wilt u op een professionele en zorgzame manier behandeld worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen

FAQ Galblaas

Wat is de galblaas en wat is de functie ervan?

De galblaas is een peervormig orgaan dat aan de onderkant van de lever ligt en dat gal opslaat. Gal is een vloeistof die door de lever wordt geproduceerd om vetten te helpen verteren. Lees hier meer over op de pagina over de galblaasoperatie.

Ja, het is goed mogelijk om zonder galblaas te leven. De lever produceert nog steeds gal, die direct via de grote galgang de dunne darm in stroomt. Sommige mensen kunnen wel (tijdelijke) veranderingen in hun spijsvertering ervaren, zoals diarree. Dit is dan meestal na vette maaltijden.

Een galblaasoperatie wordt over het algemeen aangeraden wanneer galstenen frequente en ernstige pijnaanvallen veroorzaken, leiden tot complicaties zoals galblaasontsteking (cholecystitis) of galwegobstructies.

Galstenen zijn harde, steenachtige afzettingen die zich in de galblaas kunnen vormen. De grootte kan verschillen van een zandkorrel tot enkele centimeters in diameter. Ze ontstaan wanneer er een disbalans is in de samenstelling van de gal, zoals een overschot aan cholesterol of bilirubine.

Ja, u moet nuchter komen. Verdere informatie hierover krijgt u tijdens de intake en in de toegezonden informatie voorafgaand aan de operatie.

Hoewel galblaasoperaties over het algemeen veilig zijn, kunnen complicaties zoals infectie, bloeding, en galwegschade optreden. Het is belangrijk om deze risico's met uw chirurg te bespreken. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze pagina over de galblaasoperatie.

Ja. Er is met alle verzekeraars een contract.

Algemene FAQ over het HIN

Waarom behandelen in een zelfstandige kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. De chirurgen doen meerdere dezelfde type operaties achter elkaar. Daardoor zijn onze chirurgen zeer ervaren op dit gebied. Hierdoor kan het HIN zorg van hoogwaardige kwaliteit goedkoper en efficiënter leveren.

Ja, voor een behandeling binnen het HIN heeft u een verwijzing van uw behandelend arts (huisarts of medisch specialist) nodig.

Ja, het Heelkunde Instituut Nederland heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

De behandeling valt onder zorg in het basispakket. De zorgverzekeraar betaalt derhalve de behandeling. 
Houd wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen.

Het HIN is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.