Skip to main content Skip to footer

Aankomst en opname galblaasbehandeling

Bent u op de operatiedag voor behandeling van uw galblaas in de kliniek aangekomen, dan spreekt u voor de operatie de verpleegkundige, anesthesist en chirurg. Er wordt gecontroleerd of er dingen veranderd zijn in uw conditie, of alles voor u duidelijk is en u kunt indien nodig nog vragen stellen. Als u zenuwachtig bent kunt u als voorbereiding op de operatie een tablet of capsule krijgen. Hiervan kan u wat slaperig worden.

Omkleden

Vervolgens wordt u geroepen om zich om te kleden, het operatiehemd aan te doen en sieraden, zoals een horloge, ringen en armbanden af te doen en piercings uit te doen. Overleg zo nodig met de verpleegkundige of kostbaarheden op een veilige plaats bewaard kunnen worden. Ook uw bril, contactlenzen en gebitsprothese moet u op de verpleegafdeling achterlaten. Uw gehoorapparaat mag u altijd meenemen naar de operatiekamer.

Aansluiting op bewakingsapparatuur

De verpleegkundige sluit u aan op de bewakingsapparatuur, u krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De bloeddruk wordt aan de arm gemeten.

Narcose

U krijgt een infuusnaald ingebracht in de arm of op de hand, waarop soms een infuus wordt aangesloten. Via deze naald zal de anesthesioloog een snelwerkend slaapmiddel inspuiten zodat u onder algehele narcose bent. De verpleegkundige of anesthesioloog waarschuwt u wanneer hij dat gaat doen. U valt dan binnen een halve minuut in een diepe slaap zodat u van de operatie niets merkt.

Medicamenten tijdens de operatie

De medicamenten (slaapmiddelen, pijnstillers en middelen om de spieren verslapt te houden) komen via het infuus rechtstreeks in de bloedbaan. Als u slaapt wordt de anesthesie onderhouden met gassen of via het infuus. In beide gevallen is het mengsel van medicamenten nauwkeurig afgestemd op u en op de omstandigheden. Om de ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren wordt in veel gevallen, voordat de operatie echt begint, een plastic buisje in de keel gebracht. U merkt daar niets van, want u bent dan onder narcose.

Voortdurende bewaking door anesthesioloog

Tijdens de operatie is de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij u. De anesthesioloog neemt tijdens de operatie de regie van uw lichaam over, zodat de chirurg zich volledig kan concentreren op de verwijdering van uw galblaas en u de operatie goed doorstaat. Zo nodig kan de anesthesioloog op ieder moment de anesthesie bijstellen. Met behulp van apparatuur bewaakt en regelt de anesthesioloog onder andere uw bloeddruk, hartslag en ademhaling.