Skip to main content Skip to footer

Diagnose & behandeling

Littekenbreuk operatie bij het HIN

Wat is een littekenbreuk?

Een littekenbreuk (hernia cicatricalis) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand ter plaatse van het litteken van een eerdere operatie. De breuk is meestal herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De breukpoort is de opening of verzwakking in de buikwand. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies - de breukzak genoemd - een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) kan de breuk groter worden.

Symptomen van een littekenbreuk

De meest voorkomende symptomen van een littekenbreuk zijn een zichtbare zwelling ter plaatse van het litteken van een eerdere operatie, een oncomfortabel gevoel en toename in grootte bij activiteiten die de druk in de buik verhogen (zoals hoesten, persen en zwaar tillen). Een littekenbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dit kan gepaard gaan met meer klachten. Een enkele keer komt het voor dat een littekenbreuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud vastgeklemd in de breukpoort. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie kan dan nodig zijn.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van uw verhaal en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Vaak is aanvullend onderzoek hierbij behulpzaam om de uitgebreidheid te beoordelen. De arts zal bij u de littekenbreuk tevens beoordelen tijdens het lichamelijk onderzoek. Wanneer een littekenbreuk bij u is geconstateerd zal de arts met u bespreken hoe in uw geval de breuk het beste behandeld kan worden. Dit is afhankelijk van uw algehele gezondheid, de ernst van de klachten, en de grootte van de breuk. Binnen het HIN worden enkel patiënten met een ‘kleine’ littekenbreuk behandeld.

De littekenbreuk operatie

Afhankelijk van de omstandigheden zal de behandeling van uw littekenbreuk in dagbehandeling of met één overnachting plaatsvinden. Een littekenbreuk operatie is meestal ingewikkelder dan bijvoorbeeld een ‘gewone’ navelbreuk operatie omdat er verklevingen kunnen zijn. Binnen het HIN worden enkel patiënten met een ‘kleine’ littekenbreuk behandeld.

Door middel van een snede ter hoogte van de zwelling wordt de breuk opgezocht. De breukzak (het buikvlies) wordt losgemaakt uit de omgeving en terug geplaatst in de buik. Gezien de verzwakking of opening zich bevindt ter hoogte van een oud litteken wordt geadviseerd om de buikwand ter plekke te verstevigen met een matje. Hiervoor wordt een speciaal ontworpen matje gebruikt, wat goed door het lichaam wordt verdragen. De breukpoort wordt vervolgens (indien mogelijk) weer over de mat heen gesloten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operaties de normale kans aanwezig op algemene complicaties, zoals een (na)bloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bij een littekenbreuk operatie is er tevens een kleine kans op beschadiging of perforatie van een darm, een terugkerende breuk (recidief) of langdurige pijnklachten in het operatiegebied.

Adviezen

Klachten die na de operatie kunnen voorkomen zijn pijn in het operatiegebied, zwelling of bloeduitstorting.

Neem contact met ons op als u een van de volgende symptomen ervaart na de operatie:

  • Koorts of koude rillingen.
  • Toenemende roodheid of zwelling van de wond met/zonder uitvloed van pus.
  • Toenemende/hevige pijn (niet reagerend op pijnstilling).
  • Moeite met ademhalen of pijn op de borst.

Herstel na de littekenbreuk operatie

Na de operatie kan het operatiegebied pijnlijk zijn. Tegen de pijn kunt u de eerste dagen na de operatie pijnstillers gebruiken. Volg hierbij het advies van uw arts op.

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag enige tijd hinder ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. Na een open ingreep is over het algemeen het advies om de eerste vier tot zes weken niet zwaar te tillen of te sporten.

Nacontrole

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de telefonische controle twee tot vier weken na de operatie. De medisch specialist neemt dan contact met u op. De dag na de operatie krijgt u van ons een vragenlijst ter controle hoe het met u gaat. Indien gewenst nemen wij aanvullend contact met u op.

Bij problemen of vragen na uw behandeling kunt u 24 uur per dag contact opnemen met ons centrale telefoonnummer.

Vergoeding littekenbreuk operatie

Een littekenbreuk operatie binnen het HIN wordt gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Het HIN heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Houdt u daarbij wel rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie bekijk onze informatie op de zorgverzekering pagina.


Heeft u klachten van een littekenbreuk en wilt u op een professionele en zorgzame manier behandeld worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen

FAQ Littekenbreuk

Waarom behandelen in een aparte kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. Bij galblaasbehandelingen blijft de patiënt één nacht slapen. De chirurgen doen op een dag vijf, zes dezelfde operaties achter elkaar. Daardoor worden onze chirurgen specialist. Hierdoor kan het HIN goedkoper, beter, en sneller werken.

Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Ja. Er is met alle verzekeraars een contract.

De behandeling valt onder zorg in het basispakket, de zorgverzekeraar betaalt dan de behandeling. Wel is er sprake van het verplichte eigen risico aan zorgkosten (website Rijksoverheid) die u zelf moet betalen.

Algemene FAQ over het HIN

Waarom behandelen in een zelfstandige kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. De chirurgen doen meerdere dezelfde type operaties achter elkaar. Daardoor zijn onze chirurgen zeer ervaren op dit gebied. Hierdoor kan het HIN zorg van hoogwaardige kwaliteit goedkoper en efficiënter leveren.

Ja, voor een behandeling binnen het HIN heeft u een verwijzing van uw behandelend arts (huisarts of medisch specialist) nodig.

Ja, het Heelkunde Instituut Nederland heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

De behandeling valt onder zorg in het basispakket. De zorgverzekeraar betaalt derhalve de behandeling. 
Houd wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen.

Het HIN is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.