Skip to main content Skip to footer

Herstelperiode breukoperatie

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. De arts zal u bij ontslag na de ingreep hierover advies op maat geven, maar voor liesbreuken is de vuistregel dat u na twee weken weer naar uw werk kunt.

Sneller herstel bij kijkoperaties

Bij 'kijkoperaties' verloopt het herstel meestal sneller en is de pijn vaak minder dan bij een open operatie. Deze methode is echter niet onder alle omstandigheden geschikt.

Hechtingen en pleisters

  • Hechtingen zijn oplosbaar. Lusjes aan weerszijden van de wond zijn normaal, als er een afvalt is dat niet erg.
  • Douchen kan en mag de volgende ochtend. Pleisters mogen nat worden.
  • Hechtpleisters na tien dagen eraf halen. Als deze er eerder afvallen is dat niet erg. U mag indien gewenst zelf een pleister plakken.
  • Zwelling in het operatiegebied en onder de wonden is normaal. Dit is reactie van het lichaam op de ingreep en de gemaakte wonden. Daarnaast zit vaak in het operatiegebied nog enig wondvocht en/of hematoom (bloeduitstorting) wat de zwelling mede veroorzaakt. Na enkele weken trekt de zwelling meestal vanzelf weer weg.

Operatiewond

Als de wond iets vocht lekt, is dit niet erg onder de voorwaarde dat de patiënt geen koorts heeft en er geen sprake is van uitvloed van pus. Heldere vloeistof of rode vloeistof als lekkage is normaal in de eerste periode. Als de wond pus produceert is het verstandig contact op te nemen met een arts.

Als de wond iets wijkt, is dit niet erg. Het advies is om de wond goed schoon te houden met tweemaal daags spoelen van de wond (onder de douche).

Als aan de wondrand een klein knobbeltje zit in de huid is dit  meestal het knoopje van de hechting. Wel vervelend maar niet erg. De hechting heeft tijd nodig om vanzelf op te lossen.

Pijn

We adviseren om de eerste dagen op vaste tijden Paracetamol in te nemen. Aanvullend krijgt u voor de pijn een recept mee, waarvan zo nodig drie keer per dag één tablet kan worden ingenomen gedurende vijf dagen. 

Pijnsensatie bij bewegen is normaal in de eerste weken na de operatie. Er is tenslotte een wondgebied van binnen in het operatiegebied maar ook in de buikwand. Het advies is om te mobiliseren en activiteiten te hervatten op geleide van de klachten.

Autorijden

Autorijden mag na één week vanwege de verzekeringsvoorwaarden. Als er nog veel pijnklachten zijn wordt het afgeraden, omdat snel/goed handelen in acute situaties kan worden belemmerd door pijn.