Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een bobbel of zwelling ter plaatse. Klachten worden veelal aangegeven als enig ongemak, een zeurend of branderig gevoel en/of pijn, maar soms zijn er ook helemaal geen klachten.

Oorzaken van een breuk

De zwakke plek of opening in de buikwand is de breukpoort. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten, vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies – de breukzak genoemd – een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping (= de breukzak) komen. De breuk wordt dan groter.

Wanneer is een operatie nodig?

Een breuk kan leiden tot een beklemming van de breukinhoud, ongeacht de grootte van de breukpoort. Alleen op zuigelingenleeftijd kan nog een spontaan herstel van de zwakke plek in de buikwand optreden, daarna is dit niet meer te verwachten. Bij klachten is operatie dan ook meestal nodig.