De operatie wordt uitgevoerd via een van de beschreven behandelingstechnieken. De uitstulping van het buikvlies wordt opgeheven. Zo nodig wordt de opening of zwakke plek in de buikwand hersteld. Daarbij wordt de buikwand verstevigd door een kunststof matje in te hechten. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door het lichaam geaccepteerd. Alle ingrepen bij het HIN worden uitsluitend onder algehele anesthesie uitgevoerd.

Medicamenten tijdens de operatie

De medicamenten (slaapmiddelen, pijnstillers en middelen om de spieren verslapt te houden) komen via het infuus rechtstreeks in de bloedbaan. Als u slaapt wordt de anesthesie onderhouden met gassen of via het infuus. In beide gevallen is het mengsel van medicamenten nauwkeurig afgestemd op u en op de omstandigheden. Om de ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren wordt in veel gevallen, voordat de operatie echt begint, een plastic buisje in de keel gebracht. U merkt daar niets van, want u bent dan onder narcose.

Voortdurende bewaking door anesthesioloog

Tijdens de operatie is de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij u. De anesthesioloog neemt tijdens de operatie de regie van uw lichaam over, zodat de chirurg rustig kan werken en u de operatie goed doorstaat. Zo nodig kan de anesthesioloog op ieder moment de anesthesie bijstellen. Met behulp van apparatuur bewaakt en regelt de anesthesioloog onder andere uw bloeddruk, hartslag en ademhaling.

Een (lies-)breukoperatie duurt meestal drie kwartier tot een uur.

Kwaliteit zit in aandacht