Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operaties in de klinieken van het HIN de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. U moet in ieder geval contact opnemen in de volgende situaties:

  • Temperatuur boven 38 graden
  • Hevige pijn
  • Rode gezwollen pijnlijke regio (infectie ?)
  • Huiduitslag over het hele lichaam (allergie ?)

Recidief breuk

Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat na verloop van tijd bij een klein aantal van de geopereerde patiënten er op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat (een recidief breuk). Meestal zal er dan weer een operatie nodig zijn.

Zenuwbeschadiging

Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen en bij de man ook nog de zaadstreng is een beschadiging van deze structuren denkbaar. Deze complicaties treden gelukkig zelden op. De consequentie van schade aan een zenuw kan gevoelloosheid of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied zijn.

Toch ongerust?

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij problemen of pijnklachten na uw behandeling kunt u 24 uur per dag contact opnemen met ons centrale telefoonummer 088-9988990.