Medische evaluatie: naar huis of overnachten?

Als u bent bijgekomen volgt een medische evaluatie en controle door chirurg, anesthesist en verpleegkundigen. Indien de medisch specialist het noodzakelijk vindt dat de patiënt meer nazorg behoeft, dan bestaat de mogelijkheid tot overnachting met verpleegkundige ondersteuning.

Medisch dossier

Voor het ontslag ontvangt u nadere instructies met betrekking tot herstel en medicatie door de behandelend arts. U krijgt een ontslagbrief inclusief leefregels mee naar huis en een recept voor aanvullende medicatie.

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland. We zijn er voor uw herstel.