Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. Bij galblaasbehandelingen blijft de patiënt één nacht slapen. De chirurgen doen op een dag vijf, zes dezelfde operaties achter elkaar. Daardoor worden onze chirurgen specialist. Hierdoor kan het HIN goedkoper, beter, en sneller werken.

Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Ja. Er is met alle verzekeraars een contract.

De behandeling valt onder zorg in het basispakket, de zorgverzekeraar betaalt dan de behandeling. Wel is er sprake van het verplichte eigen risico aan zorgkosten (website Rijksoverheid) die u zelf moet betalen.

Heeft u vragen over de samenstelling (inhoud) van een rekening van het ziekenhuis? Neemt u dan contact op met het secretariaat per mail: (secretariaat@heelkundeinstituut.nl) of bel: 088 – 99 88 990.

Het HIN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Een behandeling bij het HIN wordt alleen vergoed na verwijzing. De huisarts of specialist verstuurt de brief rechtstreeks naar het HIN. Het HIN controleert of de brief ontvangen is.

De overheid stelt legitimatie verplicht om medische zorg te kunnen ontvangen. U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. De behandeling kan anders niet worden vergoed. Meer informatie over de legitimatieplicht vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Het Heelkunde Instituut Nederland (HIN) is géén privékliniek. Voorheen werd dit een ZBC genoemd, maar die categorie is met de invoering van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) opgeheven en gewijzigd in Instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ). Je zou het HIN een ziekenhuis voor dagbehandelingen en shortstay kunnen noemen.

De functie ligt vooral in de planbare (niet-acute) zorg, en zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. Een IMSZ is een door de overheid erkende instelling waarvoor een vergunning is afgegeven . Er dient sprake te zijn van een zorginhoudelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten en van verzekerde basiszorg. Het HIN heeft geen winstoogmerk.

Het HIN past uitsluitend algehele anesthesie toe. De anesthesie wordt toegediend via het infuus of via een masker. Nadat u in slaap bent gevallen, wordt vaak een beademingsbuis ingebracht in de luchtpijp. Op deze manier kunnen tijdens de operatie heel eenvoudig zuurstof en narcosegassen worden toegediend.