Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. De arts zal u bij ontslag na de ingreep hierover advies op maat geven, maar voor liesbreuken is de vuistregel dat u na twee weken weer naar uw werk kunt.

Sneller herstel bij kijkoperaties

Bij endoscopische of laparoscopische operaties (kijkoperaties) verloopt het herstel meestal sneller en is de pijn vaak minder dan bij een open operatie. Deze methode is echter niet onder alle omstandigheden geschikt.

Hechtingen en pleisters

Hechtingen zijn oplosbaar. Lusjes aan weerszijden van de wond zijn normaal, als er een afvalt is dat niet erg.

Douchen kan en mag de volgende ochtend. Pleisters mogen nat worden.

Pleisters na tien dagen eraf halen. Als deze er eerder afvallen is dat niet erg. De patiënt kan zelf een pleister plakken.

Zwelling onder de huid is normaal. In de tweede week voelt deze aan als een knakworst. Dit zijn de verschillende weefsellagen – spier, facie (peesblad) en onderhuids vet – die zijn gehecht en littekenweefsel aanmaken. Daarnaast zit ter plaatse nog enig wondvocht en/of hematoom (bloeduitstorting) wat de zwelling mede veroorzaakt. Na drie weken trekt de zwelling weg. De zwelling is niet de liesbreuk of het matje.

Operatiewond

Als de wond iets vocht lekt, is dit niet erg onder de voorwaarde dat de patiënt geen koorts heeft en er geen sprake is van pusvocht. Heldere vloeistof of rode vloeistof als lekkage is goed. Als de wond pus produceert moet er contact zijn met een dokter binnen twaalf uur.

Als de wond iets wijkt, is dit niet erg. Goed schoon houden met tweemaal daags een douche.

Als aan de wondrand een klein knobbeltje zit in de huid is dit het knoopje van de hechting. Wel vervelend maar niet erg, de hechting lost vanzelf op.

Pijn

Voor de pijn krijgt de patiënt een recept mee, waarvan maximaal drie keer per dag één tablet kan worden ingenomen gedurende vijf dagen (dus in totaal 15 stuks). Paracetamol is verkrijgbaar in eenheden van 500 mg of 1000 mg (1 gram). In de praktijk betekent dit dat u bijvoorbeeld driemaal daags één gram paracetamol inneemt of driemaal daags 500 mg en stopt op de dag dat u de vier gram heeft bereikt.

Pijn die voor de operatie aanwezig was, is meestal na de operatie erger. Dit is normaal, en wordt pas na een aantal dagen minder.

De pijnsensatie bij gaan staan of gaan liggen is normaal tot en met de derde week na de operatie. De spieren zijn ook geopereerd en het activeren van de spieren doet zeer. Advies is om deze pijn niet uit de weg te gaan. De spieren moeten worden geactiveerd om te genezen en op niveau te blijven.

Autorijden

Autorijden mag na één week vanwege de verzekeringsvoorwaarden. Als er nog veel pijnklachten zijn wordt het afgeraden, dit omdat snel/goed handelen in acute situaties wordt belemmerd door pijn.