Doelstelling

Het Heelkunde Instituut Nederland (HIN) is opgericht op 4 november 2004. De eerste operaties zijn uitgevoerd op 2 februari 2005. Het is een instituut voor medisch specialistische zorg, een IMSZ.

Het HIN heeft als doelstelling het verrichten van relatief simpele electieve chirurgie. De speerpunten liggen op laparoscopische chirurgie (“kijkoperaties”), in het bijzonder liesbreuk- en galblaasoperaties. Het totaal aantal operaties, uitgevoerd door het HIN ligt op ongeveer 7300.

Kortom…
In één zin samengevat is de doelstelling van het HIN om zijn diensten consistent, betrouwbaar, klantgericht, transparant en snel te realiseren.

  • Maatschappelijk betrokken – het HIN wil een significante bijdrage leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten. Het HIN sponsort een vijftal medische projecten in binnen- en buitenland.

  • Integriteit – het HIN streeft de hoogste morele principes, professionele standaarden en ethiek na

  • Expertise opbouw – het HIN inventariseert de expertise bij zowel de medisch specialisten als het ondersteunend personeel

Kosten van de gezondheidszorg

Het HIN beschouwt de ‘focus factory’ als leidraad voor een betere zorg. Anders gezegd betekent dit dat een chirurg die de kans krijgt zich volledig toe te leggen op een bepaalde behandeling niet zo snel meer voor verrassingen komt te staan, waardoor de resultaten aanzienlijk beter zijn en de zorg goedkoper wordt (recidief is 2% ten opzichte van landelijk percentage 8%). Het HIN is het eerste gespecialiseerde centrum in Nederland op het gebied laparoscopische operaties. Samen met de medische staf ontwikkelde het HIN het concept van de ‘planbare zorg’; operaties die niet acuut nodig zijn, die zich dus min of meer laten inpassen in de agenda van de patiënt.

Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit:
I. Wijnholds MBA, voorzitter Raad van Commissarissen
dr. J.W.D. de Waard, lid Raad van Commissarissen
Er is een vacature voor een lid in de Raad van Commissarissen

“Nurses may not be angels, but they are the next best thing.”
Anoniem

“Healthy citizens are the greatest asset any country can have.”

Winston S. Churchill

“Each patient carries his own doctor inside him.”

Norman Cousins