Skip to main content Skip to footer

Sponsoring

Ride for the Sinus

Ook in 2023 heeft het Heelkunde Instituut Nederland de PSD stichting gesponsord. Sponsoring wordt gebruikt voor de verbetering van zorg voor patiënten met een sinus pilonidalis.

Stichting Save the Children

Het HIN levert een maandelijkse donatie aan deze stichting. Hiermee wordt gezorgd voor voeding, medische zorg, water, onderwijs en bescherming aan kinderen die dat hard nodig hebben.

Projecten in Suriname

Het HIN heeft in 2019 het ’s Lands Hospitaal gesponsord met de aanschaf van een Neopuff (reanimatie apparaat voor zuigelingen) inclusief verbruiksmaterialen en trainingsfaciliteiten. Daarnaast heeft het HIN een bijdrage geleverd aan kosten voor opname in dagopvang voor kinderen met meervoudige beperkingen via Stichting Betheljada.

Indonesië

Het HIN heeft een bijdrage geleverd aan Stichting Kansarme Kinderen Indonesië. Hiermee werd gezorgd voor het uitvoeren van een aantal noodzakelijk reparaties aan huizen en scholen en aanschaf van bedden, spel- en ontwikkelingsmateriaal voor kansarme kinderen op Java.

Eye Care Foundation

Het Heelkunde Instituut Nederland heeft jarenlang gedoneerd aan de Eye Care Foundation. Deze stichting zet zich in om onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden te voorkomen en genezen.