Skip to main content Skip to footer

Diagnose & behandeling

Liesbreuk operatie bij het HIN

Oproep leden cliëntenraad

Helpt u onze zorg nog beter te maken?

De zorg die het Heelkunde Instituut Nederland biedt moet aansluiten bij de behoeften van patiënten. Met behulp van de ervaring van patiënten wil het Heelkunde Instituut de kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Patiënten kunnen namelijk door middel van de cliëntenraad invloed uitoefenen op de kwaliteit van zorg. Het Heelkunde Instituut Nederland heeft een cliëntenraad nodig en is hiervoor op zoek naar vier leden.

Wat kunt u verwachten?

De overleggen vinden 3 á 4 keer per jaar plaats.

  • De fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd centraal in het land
  • Indien gewenst of noodzakelijk kunnen de overleggen ook digitaal plaatsvinden
  • Leden van de cliëntenraad kunnen rekenen op een onkostenvergoeding
  • U gaat onder andere in gesprek met de operationeel directeur en de manager Kwaliteit en Veiligheid

Iets voor u?

Heeft u ideeën over hoe zorg beter kan? Wilt u graag, vanuit uw eigen ervaring meedenken hoe veranderingen doorgevoerd kunnen worden? Laat uw stem dan horen. U krijgt alle ruimte om hier invulling aan te geven binnen de cliëntenraad. Wilt u meer informatie of u aanmelden als lid van de Raad? Stuur dan een mail naar [email protected]

We horen graag van u!

Veelgestelde vragen

FAQ Galblaas

Wat is de galblaas en wat is de functie ervan?

De galblaas is een peervormig orgaan dat aan de onderkant van de lever ligt en dat gal opslaat. Gal is een vloeistof die door de lever wordt geproduceerd om vetten te helpen verteren. Lees hier meer over op de pagina over de galblaasoperatie.

Ja, het is goed mogelijk om zonder galblaas te leven. De lever produceert nog steeds gal, die direct via de grote galgang de dunne darm in stroomt. Sommige mensen kunnen wel (tijdelijke) veranderingen in hun spijsvertering ervaren, zoals diarree. Dit is dan meestal na vette maaltijden.

Een galblaasoperatie wordt over het algemeen aangeraden wanneer galstenen frequente en ernstige pijnaanvallen veroorzaken, leiden tot complicaties zoals galblaasontsteking (cholecystitis) of galwegobstructies.

Galstenen zijn harde, steenachtige afzettingen die zich in de galblaas kunnen vormen. De grootte kan verschillen van een zandkorrel tot enkele centimeters in diameter. Ze ontstaan wanneer er een disbalans is in de samenstelling van de gal, zoals een overschot aan cholesterol of bilirubine.

Ja, u moet nuchter komen. Verdere informatie hierover krijgt u tijdens de intake en in de toegezonden informatie voorafgaand aan de operatie.

Hoewel galblaasoperaties over het algemeen veilig zijn, kunnen complicaties zoals infectie, bloeding, en galwegschade optreden. Het is belangrijk om deze risico's met uw chirurg te bespreken. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze pagina over de galblaasoperatie.

Ja. Er is met alle verzekeraars een contract.

Algemene FAQ over het HIN

Waarom behandelen in een zelfstandige kliniek en niet in een ziekenhuis?

De behandelingen van het HIN hebben niet de complexe omgeving van een ziekenhuis nodig. De chirurgen doen meerdere dezelfde type operaties achter elkaar. Daardoor zijn onze chirurgen zeer ervaren op dit gebied. Hierdoor kan het HIN zorg van hoogwaardige kwaliteit goedkoper en efficiënter leveren.

Ja, voor een behandeling binnen het HIN heeft u een verwijzing van uw behandelend arts (huisarts of medisch specialist) nodig.

Ja, het Heelkunde Instituut Nederland heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. 

De behandeling valt onder zorg in het basispakket. De zorgverzekeraar betaalt derhalve de behandeling. 
Houd wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen.

Het HIN is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). Een IMSZ zoals het Heelkunde Instituut mag geen winstoogmerk hebben. Tevens moeten instellingen voldoen aan de zogenaamde transparantie-eisen om door de overheid toegelaten te worden als erkende instelling. De transparantie-eisen gaan over de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van instellingen en over de toegang tot de Ondernemingskamer (het enquêterecht van cliëntenraden).

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.