Skip to main content Skip to footer

Positief accountbezoek van IGJ

Wij zijn verheugd om te delen dat het Heelkunde Instituut Nederland begin 2024 een positief accountbezoek heeft ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het rapport van dit bezoek is recentelijk beschikbaar gesteld en inzichtelijk op de website van IGJ. 
 
Ieder jaar voert de IGJ accountgesprekken met bestuurders van grote particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra die medisch specialistische zorg leveren. Het accountgesprek heeft als doel na te gaan in hoeverre de kliniek, als een lerende organisatie, risico’s in de zorg reduceert.
 
Het afgelopen bezoek aan Heelkunde Instituut Nederland had als thema ‘operatieve zorg en passende zorg’. Het Heelkunde Instituut Nederland is vooruitstrevend en zet zich voortdurend in voor optimale patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid. Dit bezoek bevestigt dat de juiste weg bewandeld wordt. Als verbetermogelijkheid kregen we mee dat de ‘check’ uit de PDCA-cyclus beter inzichtelijk kan worden gemaakt. Hier hebben we aan gewerkt en laten we zien in de deze maand aangeleverde verbeterdoelen.
 
Wij zijn trots op ons team en blijven streven naar optimalisering van de zorg voor al onze patiënten.

Specialist

Over de auteur

Dr. S.S. Lases

Chirurg & Medisch directeur

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.