Skip to main content Skip to footer

Patiëntvriendelijke zorg van hoge kwaliteit – Galblaas- en buikwandchirurgie in Heelkunde Instituut Nederland

Op zes locaties voert het Heelkunde Instituut Nederland (HIN) galblaas– en buikwandoperaties uit. Dankzij een volledige focus op deze ingrepen krijgen patiënten de best mogelijke zorg die gewoon via de verzekeraar wordt vergoed. Lenny Lases werkt als chirurg bij het HIN en zet zich daarnaast als medisch directeur in voor continue optimalisatie. 

 

Volledige focus 

“Ik vind het erg leuk om het behandelen van patiënten te combineren met het beleidsmatige werk,” vertelt Lenny Lases. “Wij zijn bijvoorbeeld continu bezig om zorgprocessen te optimaliseren en de patiëntervaring zo prettig mogelijk te maken.” Mensen kunnen bij het HIN via de website zelf de datum van hun ingreep plannen en er is een korte wachttijd. Lases merkt dat deze keuzevrijheid en de persoonlijke benadering erg gewaardeerd wordt. “We zijn een instelling voor medisch-specialistische zorg (IMSZ) en hebben een volledige focus op de galblaas- en buikwandoperaties (onder meer lies- en navelbreuken)” aldus Lases. “Deze ingrepen voeren we in principe laparoscopisch uit, gezien het snelle herstel.” Doordat de chirurgen van het HIN zeer ervaren zijn in deze specifieke behandelingen komen ze niet snel meer voor verrassingen te staan. Ook is het team goed op elkaar ingespeeld, zijn de wisseltijden tussen operaties relatief kort en richt het HIN zich op een zo efficiënt mogelijk gebruik van operatiemateriaal. “We behalen op een efficiënte wijze goede resultaten,” aldus Lases. “Ons recidiefpercentage bij liesbreukoperaties is bijvoorbeeld lager dan het landelijk percentage.” 

Win-winsituatie 

Verschillende locaties van het HIN hebben achterwacht overeenkomsten met ziekenhuizen uit hun regio’s. “Mochten wij een patiënt hebben die zorg in het ziekenhuis nodig heeft, dan kan dit efficiënt geregeld worden,” aldus Lases. “Het lukt steeds beter om goede samenwerkingen met ziekenhuizen af te spreken. Ik denk dat ziekenhuiszorg en zorg in zelfstandige klinieken steeds meer complementair aan elkaar zal worden. Door de electieve laagcomplexe zorg die wij kunnen leveren in zelfstandige klinieken worden ziekenhuizen ontlast en kunnen zij zich meer richten op complexere zorg, zodat de zorgkosten uiteindelijk dalen. Het is een win-winsituatie.” 

Continue verbetering 

Als medisch directeur voert Lases onder meer gesprekken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Vereniging Zelfstandige Klinieken in Nederland (ZKN), die keurmerken aan zelfstandige klinieken verleent en audits uitvoert. Lases: “Uit de audits blijkt dat de kwaliteit van onze zorg erg goed is. Ik denk dat we als zelfstandige kliniek zelfs nog wat meer onder een vergrootglas liggen dan ziekenhuizen en dat is alleen maar goed. Het houdt ons scherp en zorgt er mede voor dat we onze zorg continue blijven verbeteren.”

 

Zie ook het artikel op de website van Clique Media

Specialist

Over de auteur

Dr. S.S. Lases

Chirurg & Medisch directeur

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.