Skip to main content Skip to footer

Heelkunde Instituut ondersteunt PGO voor patiënten

Per 1 januari 2023 kunnen patiënten van het Heelkunde Instituut Nederland hun eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) gebruiken om een deel van hun gegevens uit het medisch dossier te bekijken.

Met een PGO kan de patiënt gezondheidsgegevens op één plek verzamelen, organiseren en inzien. Aangezien het PGO volop in ontwikkeling is, komen er steeds nieuwe functies bij. Het Heelkunde Instituut ziet dit als een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van de regie van de patiënt: deze krijgt immers beter inzicht in, en eenvoudiger toegang tot, informatie over zijn of haar behandelingen en medische geschiedenis.

Wat is een PGO precies?

Waarom een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)?

Medische gegevens staan nu verspreid in de computers bij verschillende zorgorganisaties. Met een eigen PGO is het mogelijk om gezondheidsgegevens bij de aangesloten zorgverleners op te halen en in te zien. Op dit moment kan dat al bij bijna elke huisarts in Nederland. En bij enkele ziekenhuizen en zelfstandige klinieken zoals het HIN. Het aantal zorgorganisaties waar de patiënt met een PGO een deel van de medische gegevens kan ophalen en inzien, zal de komende jaren, zo is de verwachting, fors toenemen.

Altijd toegang tot medische gegevens

Wanneer de patiënt van het HIN al over een PGO beschikt, dan kan deze de persoonsgegevens, een radiologieverslag als er een röntgenfoto is gemaakt en het ontslagbericht dat na de operatie aan de huisarts wordt verstuurd, zelf ophalen en inzien in de eigen PGO. Zo kan de patiënt altijd, en veilig, toegang verkrijgen tot zijn/haar medische gegevens.

Implantaten zijn van belang voor röntgenfoto’s en MRI’s

In het ontslagbericht wordt ook vermeld welke implantaten, zoals clips of een matje (mesh), tijdens de operatie zijn geplaatst. Deze informatie is van belang mocht de patiënt in de toekomst een scan zoals een MRI of röntgenfoto laten maken. De patiënt kan dan vooraf aangeven dat er mogelijk implantaten zichtbaar zijn op de foto of de behandelaar informatie geven over het type implantaat.

Veiligheid staat voorop bij de keuze van een PGO

Het opvragen van medische gegevens moet veilig gebeuren. Het MedMij-keurmerk garandeert de veilige uitwisseling van gegevens via PGO’s. Patiënten die nog geen PGO hebben, kunnen zelf een geschikte PGO uitzoeken op de website: https://www.pgo.nl/kies-een-pgo/

Specialist

Over de auteur

Dr. S.S. Lases

Chirurg & Medisch directeur

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland.
U kunt zich direct online voor een behandeling aanmelden.