Vaak moet de galblaas operatief worden verwijderd om de pijn en klachten die worden veroorzaakt door de galblaas te verhelpen. Hiervoor zijn twee behandelmethoden beschikbaar:

  • galblaasverwijdering via een kijkoperatie (laparoscopische cholecystectomie)
  • galblaasverwijdering via de conventionele techniek (conventionele cholecystectomie)

De standaardtechniek bij het Heelkunde Instituut is de kijkoperatie. Soms blijkt dat de galblaas toch verwijderd moet worden via de klassieke techniek, zie hierna bij Onverwachte omstandigheden.

Galblaasverwijdering via een kijkoperatie

Bij de laparoscopische cholecystectomie (galblaasverwijdering via een kijkoperatie) maakt de chirurg gebruik van een videocamera en speciale instrumenten om de galblaas te verwijderen zonder een grote snee te maken. In plaats daarvan maakt de chirurg vier kleine sneetjes. Een van deze sneetjes wordt bij de navel gemaakt, zodat de chirurg een speciaal instrument (de laparoscoop) in de buikholte kan brengen. Een laparoscoop is een rechte starre pijp waarop een kleine videocamera en een lichtbron is gemonteerd. De chirurg kan via een beeldscherm in de buik kijken. Vervolgens worden de andere sneden in de buik gemaakt. Ieder van deze sneden wordt gebruikt om een speciaal instrument in de buikholte te brengen, om de galblaas te pakken, te kunnen bewegen en te kunnen verwijderen. Soms is het nodig om een wonddrain achter te laten.

De buikholte wordt gevuld met kooldioxide. Dit is nodig om een goed overzicht te verkrijgen. Dit gas kan het middenrif enigszins prikkelen. Via de zenuwbaan die in de richting van de schouder loopt, kan dit ertoe leiden dat u na de operatie gedurende enkele dagen een gevoelige schouder heeft. Dit verdwijnt vanzelf en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.

Kijkoperatie bij galblaasverwijdering: minder pijn, snel herstel

De voordelen van kijkoperatie t.o.v. de conventionele techniek zijn:

  • u heeft bijna geen pijn na de behandeling
  • u bent snel weer op de been
  • u kunt ook sneller weer aan het werk
  • u heeft slechts vier heel kleine littekens.

Galblaasverwijdering via de klassieke techniek

Bij een conventionele galblaasverwijdering (cholecystectomie) maakt de chirurg een snede die tien tot vijftien cm lang kan zijn. Deze snede verloopt òf in de lengte van boven naar beneden in de bovenbuik òf schuin aan de rechterkant onder de ribbenboog. De chirurg verwijdert de galblaas. Als blijkt dat er nog galstenen in de galwegen zitten opent de chirurg deze om de stenen te verwijderen. De galwegen worden daarna weer gesloten met achterlaten van een draintje, dat via een aparte steekopening door de buikwand naar buiten wordt geleid. Hierdoor kan de gal naar buiten lopen. Het afvloeien van de gal voorkomt dat er in het begin een te hoge druk in de galwegen heerst. Behalve dit draintje wordt er veelal ook een wonddrain in de buik achtergelaten die eveneens via een aparte opening in de buikwand naar buiten wordt geleid.

Onverwachte omstandigheden

Het komt wel eens voor dat mensen veel verklevingen hebben of een ernstige ontsteking van de galblaas. Dan is het nodig om op de conventionele manier de galblaas te verwijderen. Omdat de chirurg de galblaas niet kan zien voordat de laparoscoop is ingebracht, kunnen sommige complicaties niet worden voorspeld en alleen maar worden ontdekt als de operatie al is begonnen. Daarom moet u altijd rekening houden met de kans dat er een conventionele cholecystectomie moet worden uitgevoerd, terwijl er een laparoscopische operatie was voorgesteld. Dit komt echter niet vaak voor.