Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten zal daarvan afhankelijk zijn. De arts zal u bij ontslag na de ingreep hierover advies op maat geven, maar bij een galblaasverwijdering (cholecystectomie) is de vuistregel dat u na een à twee weken weer naar uw werk kunt. Zwaar lichamelijk werk kan echter pas na zes weken worden hervat.

Sneller herstel bij kijkoperaties

Bij laparoscopische operaties (kijkoperaties) verloopt het herstel meestal sneller en is de pijn vaak minder dan bij een conventionele galblaasoperatie.

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland. We zijn er voor uw herstel.