Wij kunnen het kwalitatief beter en beduidend goedkoper

“En dat lukt ons ook,” zegt Jak Dekker, voorzitter van ZKN. “De klinieken aangesloten bij ZKN worden gekenmerkt door hoogwaardige patiëntenzorg in specialistische vakgebieden met een hoge mate van efficiëntie.” “Klinieken die lid zijn van ZKN hebben alle het ZKN keurmerk waarvoor kwaliteit en patiëntveiligheid jaarlijks onderzocht worden door een onafhankelijke certiceringsinstantie.” voegt Paulette Timmerman toe, sinds 1 september 2014 directeur van ZKN, de brancheorganisatie van zelfstandige klinieken in Nederland.

“Op bijna 250 plaatsen in Nederland bevinden zich zelfstandige klinieken voor gespecialiseerde medische zorg, altijd kleinschalig, op patiëntvriendelijke, goed bereikbare locaties. Zorg die een goed en betaalbaar alternatief is voor verrichtingen in de grote algemene ziekenhuizen.”

Timmerman (48): “Wij zetten ons niet af tegen het grote ziekenhuis. Integendeel wij koersen juist aan op samenwerking op alle terreinen. Als onderdeel van mijn introductieperiode bezoek ik de klinieken die aangesloten zijn bij ZKN. Voor ons is samenwerking met de eerste en tweede lijn vanzelfsprekend. Dit geldt voor onder meer scholing van huisartsen, achterwachtregelingen, samenwerking op het gebied van diagnose, behandeling en nabehandeling en het gebruik maken van elkaars faciliteiten. Sinds kort zijn er ook samenwerkingsvormen waarbij zelfstandige klinieken zich vestigen in het ziekenhuis en het ziekenhuis vaak ook mede-eigenaar is. Samenwerking in multidisciplinaire teams staat centraal binnen onze klinieken. De interne communicatie wordt gekenmerkt door korte lijnen en kan daardoor efficiënt zijn.”

Bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zijn 180 zelfstandige klinieken aangesloten, met 250 vestigingen. De klinieken leveren zowel verzekerde zorg in Zelfstandige Behandel Centra als niet-verzekerde zorg in privéklinieken. Het betreft klinieken die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld oogheelkunde, dermatologie, orthopedie, cardiologie en plastische chirurgie. ZKN vertegenwoordigt haar leden bij partners in de zorg zoals patiëntenorganisaties, het ministerie van VWS, de Inspectie en Zorgverzekeraars.

De omzet in verzekerde zorg van de bij ZKN aangesloten klinieken bedraagt in 2013 circa € 400 miljoen. Er zijn ongeveer 3400 medewerkers en daarnaast zijn zo’n 1000 medisch specialisten werkzaam in de klinieken.

Dekker (47): “Twintig jaar geleden was er grote terughoudendheid en werd er in de politiek zelfs aan gedacht om zelfstandige klinieken te verbieden. Vrij snel verschoof het inzicht naar gedogen, vervolgens naar stimuleren en de laatste jaren wordt volop samengewerkt.”

Dekker die bedrijfskunde studeerde aan Nyenrode kwam bij toeval in de sector die hij nu voorzit terecht.

“Ik kwam in 1993 dermatoloog Peter Velthuis tegen. Samen met hem zijn we vanuit het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop gestart met een kliniek voor laserbehandelingen voor de huid buiten het ziekenhuis om. Dat was nieuw! Het was grotendeels niet verzekerde zorg en al vrij snel kwamen er vestigingen van de kliniek in Rotterdam en in Bussum. Ik belandde in een soort speeltuin waar alles nog tot ontwikkeling gebracht kon worden. Pas 10 jaar later werd het mogelijk om ook verzekerde zorg te leveren. De patiënten vonden snel de weg naar onze klinieken.

Simpele ingrepen zijn in een ziekenhuis veel duurder omdat daar een dure infrastructuur aanwezig moet zijn. Wij kunnen gespecialiseerde ingrepen concurrerend aanbieden. Daarbij moet ik wel aantekenen dat wij relatief ‘gezonde’ patiënten hebben. Mensen met meervoudige, complexe aandoeningen gaan nog steeds naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld als er -naast de klacht, die wij zouden kunnen behandelen- ook sprake is van diabetes of cardiologische problemen.”

Timmerman: “Ook op bestuurlijk niveau zoekt ZKN actief de samenwerking op. ZKN is partner in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord, waarin VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars een beheersing van de kosten van de gezondheidszorg nastreven. We zijn er van overtuigd dat concurrentie en keuze op basis van kwaliteit een belangrijke bijdrage leveren aan het beter en goedkoper maken van de zorg in Nederland. Zelfstandige klinieken hebben hier een essentiële rol in, ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de zorg.
ZKN ondersteunt de leden in het verwerven van kennis (de ZKN-academie) zodat ze in staat gesteld worden een zo goed mogelijke patiëntenzorg binnen hun vakgebied te leveren. Met de kwaliteitseisen van het ZKN Keurmerk leggen we de lat steeds hoger.”

Dekker: “De markt waarin wij ons bewegen, de zorg, is publiek domein. Als ondernemer in de zorg moet je wel je verantwoordelijkheid nemen, integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn voorlopers in uitkomstmetingen; die zijn voor de patiënt van groot belang. Bij controles na bijvoorbeeld een polsoperatie worden niet alleen vragenlijsten ingevuld maar ook objectieve krachtmetingen gedaan. Op die manier kunnen we aantonen welke kwaliteit we leveren en kunnen we de behandelingen verbeteren. Die gegevens geven we ook door aan de patiënt, wat kan hij/zij van de behandeling verwachten? Zo kan een goede beslissing worden genomen over van welke behandeling het beste resultaat te verwachten is.”

Gepubliceerd Op: 10 november, 2014Categorieën: Nieuws