Dr. Van Erp naar Heelkunde Instituut

De heer Van Erp voerde in 1990 de eerste laparoscopische galblaasverwijdering uit in Nederland. Sindsdien heeft hij rond de 4500 kijkoperaties uitgevoerd, waaronder ruim 1500 liesbreukoperaties en 1200 galblaasoperaties.

Van Erp is diverse malen als oorlogschirurg uitgezonden naar landen als Soedan, Roemenië, Palestina, en Oeganda. In 1999 leidde hij een aantal chirurgen in Nicaragua op in laparoscopische technieken. Hij was hoofd van de traumadienst tijdens de crash met de Hercules in Eindhoven. Van Erp was sinds 1978 verbonden aan het Diaconessenhuis in Eindhoven, het huidige Maxima Medisch Centrum (MMC). Van Erp hield vele voordrachten over zijn zoektocht naar minder belastende behandelmethoden, zoals de kijkoperatie en de Dotter-methode. Hij is co-auteur van het boek Endoscopische chirurgie en was vele jaren redactielid op het gebied van laparoscopie voor het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde. Voor een uitgebreide beschrijving van zijn levensloop kunt u contact opnemen met het Heelkunde Instituut Nederland.

Gepubliceerd Op: 6 december, 2008Categorieën: Nieuws