HIN werkt samen met ZorgDomein

waaronder 74 reguliere ziekenhuizen en een aantal gespecialiseerde behandelcentra. Het Heelkunde Instituut is binnen het ZorgDomein het enige gespecialiseerde centrum op het gebied van heelkunde. Door de samenwerking met ZorgDomein zal het aantal patiënten naar verwachting aanzienlijk toenemen.

Betere functionerende zorg

ZorgDomein ondersteunt het gehele verwijsproces digitaal tot aan het opstellen en elektronisch verzenden van de verwijsbrief. Hierbij worden de gegevens uit het huisartseninformatiesysteem gebruikt waardoor er geen dubbele registratie nodig is.

Patiënten die met ZorgDomein worden verwezen, zijn goed geïnformeerd over het te verwachten traject en de te verwachten toegangstijd. Zij hebben samen met hun huisarts bewust gekozen voor een behandeltraject in een bepaalde zorginstelling. De patiënt ontvangt van de huisarts een informatiefolder over de behandeling en een afspraakbericht waarop duidelijk staat aangegeven hoe de afspraak in de zorginstelling kan worden gemaakt.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Het Heelkunde Instituut verwacht in ZorgDomein een partner te hebben gevonden waarmee de volgende doelen kunnen worden gerealiseerd:

  • De patiënt is goed geïnformeerd over het zorgtraject en de wachttijd
  • De patiënt beschikt over de juiste informatie via de patiëntinformatiefolder
  • De patiënt brengt geen onnodige bezoeken aan zorginstellingen
  • De patiënt heeft keuzevrijheid tussen zorgaanbieders
  • De patiënt is verzekerd van continuïteit van zorg tussen zijn huisarts en vervolgzorg
  • De patiënt ervaart kortere wachttijden
  • De patiënt kan via internet de specifiek gekozen afspraak maken
Gepubliceerd Op: 16 juni, 2011Categorieën: Nieuws