HIN verwerft opnieuw Menzis TopZorg-predikaat

Het Heelkunde Instituut krijgt van zorgverzekeraar Menzis (opnieuw) het predicaat TopZorg voor de behandeling van liesbreuk. Het predicaat geldt tot en met 2014. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg liesbreuk is daarom nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Wens van patiënt voorop

Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarom is het voldoen aan de richtlijn ‘Behandeling van de liesbreuk’ van de NVvH een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predicaat. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen.

 

TopZorg liesbreuk

Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat zij snel worden geholpen. Daarom beveelt de NVvH een dagbehandeling aan, met een laag complicatiepercentage, goede pijnbestrijding en misselijkheidsbestrijding. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht in de one-stop-shop voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. De operatie dient binnen vier weken na het eerste polibezoek plaats te vinden.

Menzis TopZorg

Ziekenhuizen die voldoen aan de richtlijn van de NVvH zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over ondermeer toegangstijden, wachttijden, volume en het aantal dagbehandelingen voor liesbreuk. Ziekenhuizen die voldoen aan de extra wensen en eisen hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

In 2008 begon Menzis met TopZorg. Ziekenhuizen met een TopZorg-contract worden extra beloond. Liesbreuk is één van de elf TopZorg behandelingen, naast amandelen, borstkanker, darmkanker, fysiotherapie, heupartrose, meniscus, prostaatkanker, rughernia, slaapapneu en staar. In november maakt Menzis de nieuwe gunningen voor de bestaande TopZorg-behandeling van borstkanker, meniscus en staar bekend.

Gepubliceerd Op: 3 juli, 2013Categorieën: Nieuws