HIN start met Informed Consent

Op basis van het consult van het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft het Heelkunde Instituut besloten de procedure voor Informed Consent in te voeren. Met het consult beoogt de KNMG artsen behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van het informed-consent vereiste.

Er is een min of meer permanente discussie gaande over de mogelijkheden en onmogelijkheden van toepassing van informed consent in de arts-patiëntrelatie. Deze discussie is in een stroomversnelling gekomen door de inwerkingtreding, in 1995, van deWet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). DeWGBO regelt de belangrijke patiëntenrechten, waaronder informed consent.

De discussie spitst zich toe op de vraag of arts-patiëntrelatie door de toepassing van informed consent wordt geformaliseerd dan wel vooruit geholpen. Informed consent zou in deze visie leiden tot juridisering en het verplaatsen van de aandacht naar het formeel regelen van de toestemming van de patiënt, in plaats van bevordering van een adequate informatie-overdracht.

Volgens het KNMG is die opvatting niet houdbaar, gelet op het belang van een goede communicatie tussen arts en patiënt voor de inhoud van hun relatie. Het HIN verwacht met het invoeren van de informed consent procedure de informatie-overdracht naar de patiënt te verbeteren. Voor de patiënt komt het informed consent er concreet op neer dat deze wordt gevraagd het toestemmingsformulier te ondertekenen en te verklaren dat hij/zij heeft begrepen wat er met hem/haar aan de hand is en welke behandeling door de artsen van het HIN zal worden uitgevoerd.

Gepubliceerd Op: 28 oktober, 2013Categorieën: Nieuws