Zilveren Kruis Achmea: HIN heeft voorkeur

De enige voorwaarde is dat u contact opneemt met de afdeling zorgbemiddeling van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis helpt u bij het vinden van de snelste en beste zorg. Het Heelkunde Instituut Nederland (HIN) is als voorkeursaanbieder geselecteerd omdat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Snelste en beste zorg bij liesbreukoperaties

Het HIN is voor de liesbreukbehandeling op grond van de volgende criteria geselecteerd:

  • Het aantal heroperaties binnen 48 uur.
  • Het gebruik van de beste techniek (Mesh-techniek).
  • Heeft de patiënt de mogelijkheid zelf te kiezen voor de wijze van anesthesie (lokaal, via een ruggenprik of algemeen/geheel).
  • Mogelijkheid tot dagbehandeling.
  • Hoeveelheid kijkoperaties.

Snelste zorg bij galblaasoperaties

Voor galbaasoperaties is het Achmea nog niet gelukt om de kwaliteit van ziekenhuizen goed te vergelijken op basis van landelijk verzamelde kwaliteitsregistraties van de ziekenhuizen. In het voorjaar van 2010 wordt de lijst met voorkeursaanbieders bekend gemaakt. De medische kwaliteit wordt beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  • Het aantal complicaties na de operatie.
  • Het aantal galblaasverwijderingen via een kijkoperatie (laparoscopische cholecystectomieën: dankzij deze techniek is er een kortere opnameduur en een sneller herstel).

Er is dus voor galblaasbehandelingen nog geen kwaliteitsoordeel bekend van Achmea, maar er is al wel vastgesteld dat u bij het HIN snel geholpen wordt.

Gepubliceerd Op: 15 februari, 2010Categorieën: Nieuws