Wachttijd

Klik op de onderstaande knop voor een overzicht van de datums waarop een behandeling mogelijk is.

Max. aantal wachtweken

0
Weken

Verplichte informatie, treeknorm

Een zorgaanbieder dient (voor elke vestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.”

In aanvulling hierop melden wij dat bij het CLTB een wachttijd geldt van 2 weken na consultatie maar kan daar op dit moment niet helemaal aan voldoen. Het CLTB onderzoekt nu of er extra operatiedagen kunnen worden aangeboden. Het CLTB streeft ernaar binnen de treeknorm patiënten te opereren.

Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg

Wachttijdinformatie is van belang voor de keuze tussen zorgaanbieders die patiënten kunnen maken. Wachttijdinformatie is relevant voor electieve zorg en dus niet voor acute zorg. Wachttijdinformatie biedt de patiënt inzicht in de aanvang van een behandeling en de mogelijkheid om zorgaanbieders op dit aspect onderling te vergelijken. Voor onderlinge vergelijkbaarheid is het essentieel dat alle zorgaanbieders eenzelfde definitie van het begrip wachttijd hanteren.

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Meer informatie over de regeling wachttijden en wachttijd bemiddeling medisch specialistische zorg kunt vinden via de onderstaande knop: