Wachttijd

Klik op de onderstaande knop voor het meest recente overzicht van de wachttijden
(Opent een PDF-bestand)

Overzicht wachttijden (pdf)

Toelichting bij het overzicht (pdf-bestand)

– (Retrospectieve) wachttijden

De gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste drie maanden. Daar het Heelkunde Instituut Nederland werkt volgens het principe “one-stop-shop” komt het in 90% van de gevallen voor dat het eerste poli-bezoek samenvalt met de behandeling.

– Wachttijd polikliniek (Type wachttijd “POLI”)

Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor het gemiddelde in het afsprakenregister.

– Wachttijd behandeling (Type wachttijd “BEHA”)

De wachttijd voor één behandeling is de tijd (in dagen) tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt en het uitvoeren van de behandeling.

– Vestigingslocatie

Locatie waar medisch specialistische zorg of diensten geleverd worden:

  • 3067GH Locatie Rotterdam
  • 1181NC Locatie Amsterdam
  • 6891DG Locatie Rozendaal bij Arnhem

Max. aantal wachtweken

0
Weken

Verplichte informatie, treeknorm

Een zorgaanbieder dient (voor elke vestigingslocatie) de volgende tekst (bij de wachttijdinformatie) op haar website te publiceren:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.”

In aanvulling hierop melden wij dat bij het CLTB een wachttijd geldt van 2 weken na consultatie maar kan daar op dit moment niet helemaal aan voldoen. Het CLTB onderzoekt nu of er extra operatiedagen kunnen worden aangeboden. Het CLTB streeft ernaar binnen de treeknorm patiënten te opereren.

Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg

Wachttijdinformatie is van belang voor de keuze tussen zorgaanbieders die patiënten kunnen maken. Wachttijdinformatie is relevant voor electieve zorg en dus niet voor acute zorg. Wachttijdinformatie biedt de patiënt inzicht in de aanvang van een behandeling en de mogelijkheid om zorgaanbieders op dit aspect onderling te vergelijken. Voor onderlinge vergelijkbaarheid is het essentieel dat alle zorgaanbieders eenzelfde definitie van het begrip wachttijd hanteren.

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Meer informatie over de regeling wachttijden en wachttijd bemiddeling medisch specialistische zorg kunt vinden via de onderstaande knop:

NZA info wachttijden

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland. We zijn er voor uw herstel.

Contact