Het Heelkunde Instituut Nederland sponsort een aantal kleine medisch sociale projecten. De basis gedachte hierbij is dat de sponsoring moet bijdragen aan het welzijn en de toekomst van kinderen.

Eye Care Foundation

Wereldwijd zijn er 253 miljoen mensen met een visuele handicap. 36 miljoen van deze mensen zijn blind. 217 miljoen zijn slechtziend. Maar liefst 89% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland. In ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote sociale en economische problemen. 75% is te voorkomen of te genezen, bijvoorbeeld doorr een staaroperatie of een goede bril op sterkte. Jaarlijks doneert het Heelkunde Instituut aan de Eye Care Foundation. Website: www.eyecarefoundation.nl

Suriname

Suriname is, ondanks de natuurlijke rijkdommen, als land zo goed als failliet. Dit betekent dat door de overheid gefinancierde activititeiten zoals zorg een continu gebrek aan geld hebben.

‘s Lands Hospitaal

Dit is het ziekenhuis in Paramaribo speciaal gericht op “moeder en kind”. Het HIN heeft in 2019 het ziekenhuis gesponsored met de aanschaf van een Neopuff incl benodigde verbruiksmaterialen en trainingsfaciliteiten. Een Neopuff is een reanimatie apparaat voor zuigelingen. Daarnaast is er een enorme behoefte aan (steriele) verbruiksmaterialen. Bij familie bezoeken aan Suriname brengen wij regelmatig 1 of meerder koffers verbandmiddelen etc naar het ziekenhuis.

Stichting Betheljada

Deze organisatie biedt een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudig beperking. Betheljada is de enige instelling in Suriname waar personen met complex meervoudige beperkingen terecht kunnen. De kinderen worden zowel in dagopvang als klinisch opname verpleegd. De bijdrage van het HIN zal bestaan uit het betalen van de kosten voor opname in dagopvang voor een aantal kinderen waarvan de ouders dit niet zelf kunnen opbrengen. Een andere sponsor is de Stichting Suriprofs.

Indonesië

De Stichting Kansarme Kinderen Indonesië is een initiatief van de Rotary Club Hilversum West en zorgt voor de opvang en opleiding van kansarme kinderen op het eiland Java in Indonesie. De Stichting draagt bij in de financiering van twee (wees-) huizen en scholen. Daarnaast heeft het bijgedragen aan de opstart van 20 kleine bibliotheken verspreid over het eiland Java. Dit aantal is inmiddels uitgebreid door derden tot 100. De bijdrage van het HIN zal bestaan uit het laten uitvoeren van een aantal noodzakelijk reparaties aan de huizen en scholen en de aanschaf van bedden voor de gehandicapten (ze liggen nu op een houten plank), babybedjes, spelmateriaal voor de kinderen, ontwikkelingsmateriaal voor de gehandicapten en muziekinstrumenten. Ton Manuel heeft het plan om in 2020 2 maanden als vrijwilliger Engelse les te geven op de school in Semarang. Website: https://www.skki.nl/

Ride for the Sinus

Ride for the Sinus organiseert voor patiënten, studenten, artsen en overige geïnteresseerden de Ride for the Sinus op zondag 26 september 2021. De Ride for the Sinus heeft als doel om sinus pilonidalis op de kaart te zetten. Met deze toertocht willen zij meer bekendheid geven aan sinus pilonidalis en vooral het stigma, een haarnestcyste in de bilnaad, wegnemen. Iedereen kan de pech hebben om een sinus pilonidalis te krijgen. Sinus pilonidalis is een aandoening die met name voorkomt in en rond de bilnaad waardoor wielrennen niet meer mogelijk is. Het geeft een grote ziektelast bij een veelal jonge patiëntenpopulatie. Per jaar worden er voor de behandeling van een sinus pilonidalis ongeveer 8000 operaties uitgevoerd in Nederland.

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland. We zijn er voor uw herstel.