Wij helpen u graag!

Bel of mail ons voor meer informatie.

088 - 99 88 990

Het HIN heeft met alle verzekeraars een contract 
De verzekeraar kan vragen om onze AGB-codes:
(22) 220087
of 06280704

Let op: bij elk bezoek aan het HIN
dient u zich te kunnen legitimeren!

Let op: als gevolg van de wet op de privacy (AVG) kan het HIN alleen nog patienten accepteren die over een DigiD code beschikken!

Complimenten werkgever

 • Complimenten werkgever donderdag, 29 november 2018

  Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop jullie mijn dringende vraag of 1 van mijn medewerkers op korte termijn geholpen zou kunnen worden aan zijn liesbreuk ingevuld hebben. Allereerst Anita die -ondanks jullie volle agenda- voor onze slager die we echt niet kunnen missen een plekje wist te vinden op een dag die toch eigenlijk al vol gepland was. Daarnaast ook complimenten aan Lisette die mijn collega de volgende dag in meerdere gesprekken alle benodigde informatie heeft gegeven en ook mij nog belde dat alles geregeld was. Binnen 1 week geholpen worden, hoe fijn is dat. Ik heb veel ziekenhuizen gebeld maar niemand die extra moeite wilde doen. Jullie waren de eerste. Dames complimenten ook namens mijn collega. Met vriendelijke groet, Sylvia Wijsman Directeur Lees meer...

Nieuws

 • Nieuwe behandellocatie HIN: Enschede maandag, 14 september 2020

  We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat het Heelkunde Instituut Nederland per 1 oktober een nieuwe vestiging opent in Enschede. Hiermee zal het eenvoudiger worden voor patiënten in met name de noordoostelijke regio's zich zonder wachttijd te laten behandelen voor een liesbreuk, buikwandbreuk of galblaasverwijdering bij het Heelkunde Instituut. Mocht er een behandeling nodig zijn, dan kunt u zich nu al aanmelden. De nieuwe behandellocatie is gevestigd op Capitool 7, 7521 PL Enschede, in het Business and Science Park, schuin tegenover de Universiteit Twente. Lees meer...

 • Irene Groenink over ZBC's dinsdag, 25 september 2018

  Zelfstandige behandelcentra maken de zorg goedkoper en patiënten zijn tevreden, maar financieel hebben ze het moeilijk. Irene Groenink, directeur van Annatommie mc, wil meer erkenning van de overheid en zorgverzekeraars. Lees meer...

Ervaring oud-patiënten

 • Blij dat ik via Zilveren Kruis terecht kon zaterdag, 12 september 2020

  Blij dat ik via Zilveren Kruis terecht kon bij HIN, kreeg gelijk 3 mogelijke data toe gewezen binnen 4 weken. Wachttijden elders zijn door corona opgelopen van 89 tot 112. dagen. Nog blijer ben ik na de operatie van de liesbreuk die door Dr. Heres en zijn collega's perfect is uitgevoerd. Gemoedelijke sfeer en persoonlijke aandacht. Nogmaals erg bedankt allemaal. Erik Siebes Lees meer...

 • Zeer betrokken en behulpzaam woensdag, 15 juli 2020

  Vanaf het maken van de afspraak mbt mijn liesbreukoperatie tot de nazorg zijn de medewerkers van Heelkunde Instituut Nederland zeer betrokken en behulpzaam geweest. Ik heb deze persoonlijke benadering als zeer prettig ervaren. Lees meer...

 

Mijn HIN Dossier

Als patiënt verdient u de allerbeste zorg. En soms kan die zorg nog slimmer, beter en vriendelijker. Daarom hebben we 'Mijn HIN Dossier (EPD)' ontwikkeld. ‘Mijn HIN Dossier (EPD)’ is een persoonlijke webpagina die uw hele behandeltraject helder en overzichtelijk aan u toont. Hier vindt u alle informatie over uw behandeltraject en staan alle afspraken voor behandelingen en controles bij elkaar. Maar u leest ook wat u kunt verwachten tijdens de ingreep en de herstelperiode. Zo bent u altijd goed voorbereid. Alleen u als patiënt en uw zorgverlener hebben toegang tot dit patiëntenportaal.

Inloggen

'Mijn HIN Dossier (EPD)' is altijd en overal veilig toegankelijk en werkt zowel op computer en laptop als smartphone en tablet. U kunt inloggen op het patiëntenportaal via de knop in het hoofdmenu (bovenaan rechts) “'Mijn HIN (EPD)'” of via de links in deze tekst.

Uw persoonlijke account is gekoppeld aan uw DigiD en daardoor veilig en vertrouwd. U krijgt de keuze om in te loggen met de DigiD app of met een extra sms-controle. Houd daarom ook uw mobiele telefoon bij de hand. Vervolgens kunt u met uw DigiD inloggen.

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u dat bij de Overheid aanvragen.

Als u bent ingelogd, komt u terecht in het beginscherm van uw dossier. Hier kunt u kiezen uit de volgende opties:

Mijn afspraken

image002
Hier vindt u uw aankomende afspraken bij ons.

Mijn dossier

image003
Hier vindt u uw medisch dossier en een overzicht van uw consulten en behandelingen bij het HIN.

Mijn gegevens

image004
Hier vindt u uw persoonlijke- en zorggegevens zoals zorgverzekeraar, huisarts en apotheek.

Declaraties / Financieel

image005
Hier vindt u de financiële gegevens van uw behandeling zoals declaraties bij uw zorgverzekeraar.

E-Health / Enquêtes

image006
Hier kunt u metingen betreffende uw behandeling invullen of kunt u uw mening over onze kliniek geven.

Gegevensuitwisseling

image007
Hier kunt u veilig uw toestemming geven voor het delen van uw medische dossier bij het HIN met andere zorgverleners.

Middels Mijn Dossier kunt u uw gehele medisch dossier downloaden waarin opgenomen gestelde diagnoses, verwijsbrieven of uitslagen van onderzoeken, voorgeschreven medicatie en de notities van uw behandeld arts. Het digitaal ter beschikking stellen van het medisch dossier aan u vergt luttele seconden. Het HIN biedt geen andere mogelijkheid om een medisch dossier ter hand te stellen aan patient.

Gegevens inzien van iemand, die wilsonbekwaam is, kunnen worden ingezien door diens wettelijke vertegenwoordiger.

Privacy-reglement HIN

Het Heelkunde Instituut vindt uw privacy belangrijk. Met het privacyreglement maken we duidelijk wat we precies belangrijk vinden in het kader van privacy en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Het doel van het privacyreglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en - voor zover van toepassing – de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO).

Klik op deze link om het privacy-reglement van het Heelkunde Instituut te bekijken.

Identificatieplicht patiënten

Bij elk bezoek aan het Heelkunde Instituut dient u een legitimatiebewijs te kunnen overhandigen. Lees hier meer over de identificatieplicht...

Om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen is het wettelijk verplicht de gegevens over de behandeling op te nemen in een medisch dossier, ook wel status genoemd. Deze gegevens, die vaak zeer persoonlijke informatie bevatten, hebben wij nodig om een zo optimaal mogelijke zorg te verlenen. Zo kan een chirurg bijvoorbeeld geen goede diagnose stellen zonder uw medische achtergrond te kennen. Deze gegevens worden opgenomen in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De verwerking van deze gegevens is gebonden aan regels die zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens is de regelgeving inzake de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing (WGBO). De chirurgen en teamleden die bij uw behandeling betrokken zijn kunnen (gedeelten van) uw dossier inzien, afhankelijk van hun bevoegdheden. Voor uw dossier hanteert het HIN de algemene bewaartermijn voor patiëntengegevens zoals is aangegeven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Opvragen medisch dossier door patienten

Vanaf 2019 zijn alle zorgverleners verplicht om patiëntendossiers ook digitaal ter beschikking te stellen. Middels het patientportaal biedt het HIN een beveiligde omgeving waarop de patient zelf met didiD (2-step ver.) kan inloggen om het medische dossier in te zien/te downloaden. Hierin zijn bijvoorbeeld gestelde diagnoses, verwijsbrieven of uitslagen van onderzoeken, voorgeschreven medicatie en de notities van uw behandeld arts in zien. Het HIN biedt geen andere mogelijkheid om een medisch dossier ter hand te stellen aan patient.
Gegevens inzien van iemand, die wilsonbekwaam is, kunnen worden ingezien door diens wettelijke vertegenwoordiger.

U heeft het recht het HIN te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts en/of medische instelling. Als inzage van het patiëntendossier een ander doel dient dan medische behandeling, dan is uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming vereist. Het HIN verstrekt algemene patiëntgegevens aan de volgende externe instanties voor (wetenschappelijk) onderzoek en statistiek:

Deze gegevens worden uitsluitend anoniem verstrekt, zodat deze niet direct herleidbaar zijn tot de individuele patiënt. Het HIN is verplicht deze gegevens aan te leveren. Voor deze verschillende registraties zijn reglementen opgesteld waarin onder andere de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn opgenomen.