Oproep leden cliëntenraad

Helpt u onze zorg nog beter te maken?

De zorg die het Heelkunde Instituut Nederland biedt moet aansluiten bij de behoeften van patiënten. Met behulp van de ervaring van patiënten wil het Heelkunde Instituut de kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Patiënten kunnen namelijk door middel van de cliëntenraad invloed uitoefenen op de kwaliteit van zorg. Het Heelkunde Instituut Nederland heeft een cliëntenraad nodig en is hiervoor op zoek naar vier leden.

Wat kunt u verwachten?

De overleggen vinden 3 á 4 keer per jaar plaats.

  • De fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd centraal in het land
  • Indien gewenst of noodzakelijk kunnen de overleggen ook digitaal plaatsvinden
  • Leden van de cliëntenraad kunnen rekenen op een onkostenvergoeding
  • U gaat onder andere in gesprek met de operationeel directeur en de manager Kwaliteit en Veiligheid

Iets voor u?

Heeft u ideeën over hoe zorg beter kan? Wilt u graag, vanuit uw eigen ervaring meedenken hoe veranderingen doorgevoerd kunnen worden? Laat uw stem dan horen. U krijgt alle ruimte om hier invulling aan te geven binnen de cliëntenraad. Wilt u meer informatie of u aanmelden als lid van de Raad? Stuur dan een mail naar info@heelkundeinstituut.nl

We horen graag van u!

“Healthy citizens are the greatest asset any country can have.”
Winston S. Churchill

Kwaliteit zit in aandacht

Ervaar de zorgzame professionaliteit van het Heelkunde Instituut Nederland. We zijn er voor uw herstel.