Wij helpen u graag!

Bel of mail ons voor meer informatie.

088 - 99 88 990

Het HIN heeft met alle verzekeraars een contract 
De verzekeraar kan vragen om onze AGB-codes:
(22) 220087
of 06280704

Let op: bij elk bezoek aan het HIN
dient u zich te kunnen legitimeren!

Let op: als gevolg van de wet op de privacy (AVG) kan het HIN alleen nog patienten accepteren die over een DigiD code beschikken!

Complimenten werkgever

 • Complimenten werkgever donderdag, 29 november 2018

  Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop jullie mijn dringende vraag of 1 van mijn medewerkers op korte termijn geholpen zou kunnen worden aan zijn liesbreuk ingevuld hebben. Allereerst Anita die -ondanks jullie volle agenda- voor onze slager die we echt niet kunnen missen een plekje wist te vinden op een dag die toch eigenlijk al vol gepland was. Daarnaast ook complimenten aan Lisette die mijn collega de volgende dag in meerdere gesprekken alle benodigde informatie heeft gegeven en ook mij nog belde dat alles geregeld was. Binnen 1 week geholpen worden, hoe fijn is dat. Ik heb veel ziekenhuizen gebeld maar niemand die extra moeite wilde doen. Jullie waren de eerste. Dames complimenten ook namens mijn collega. Met vriendelijke groet, Sylvia Wijsman Directeur Lees meer...

Nieuws

 • Irene Groenink over ZBC's dinsdag, 25 september 2018

  Zelfstandige behandelcentra maken de zorg goedkoper en patiënten zijn tevreden, maar financieel hebben ze het moeilijk. Irene Groenink, directeur van Annatommie mc, wil meer erkenning van de overheid en zorgverzekeraars. Lees meer...

 • NZa: wachttijden zorg lopen de spuigaten uit dinsdag, 16 januari 2018

  De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) constateert onacceptabele wachttijden in de zorg. Voor een aantal specialismen in de medisch-specialistische zorg zijn de wachttijden te lang. Zo kan de wachttijd voor een poliklinisch bezoek aan de oogarts in Noordoost-Nederland oplopen tot ruim negen weken, terwijl de norm vier weken is. Voor dagbehandeling in een ziekenhuis is de norm 6 weken (zie: Treeknormen). Komt u echter voor een behandeling naar het Heelkunde Instituut dan wordt u al binnen 2 weken geholpen. Lees meer...

Ervaring oud-patiënten

 • Zeer betrokken en behulpzaam woensdag, 15 juli 2020

  Vanaf het maken van de afspraak mbt mijn liesbreukoperatie tot de nazorg zijn de medewerkers van Heelkunde Instituut Nederland zeer betrokken en behulpzaam geweest. Ik heb deze persoonlijke benadering als zeer prettig ervaren. Lees meer...

 • mijn dubbele liesbreuk is perfect verholpen maandag, 10 februari 2020

  Mijn dubbele liesbreuk is perfect verholpen door dr.Heres en team echt geweldig ik ben zo blij dat ik de operatie in deze kliniek heb laten doen. Henk Ekkels Lees meer...

Het Heelkunde Instituut is deelnemer in een onderzoeksproject van de overheid waarin jaarlijks geanonimiseerde gegevens worden verstrekt over de door het HIN uitgevoerde galblaasoperaties. Het doel is beter inzicht te krijgen in de aantallen en de oorzaken van wondinfecties na galblaasoperaties. De verzamelde gegevens in dit project worden vergeleken met alle deelnemende ziekenhuizen en beoogt de kwaliteit van de zorgprocessen te verbeteren.

Wat zijn zorginfecties en welke factoren beïnvloeden de kans op zorginfecties?

Zorginfecties, voorheen ook ziekenhuisinfecties genoemd, zijn infecties die ontstaan tijdens het verblijf of behandeling in een zorginstelling (ziekenhuis, verpleeghuis, zelfstandig behandelcentrum). De zorginfecties zijn vaak het gevolg van verminderde weerstand van de patiënt en/of van invasieve handelingen, zoals operaties, die plaatsvinden in een zorginstelling. Zorginfecties dragen bij aan de morbiditeit en leiden tot extra behandelingen met bijvoorbeeld antibiotica, operatieve ingrepen of heropnamen. Door de afnemende opnameduur in ziekenhuizen is het mogelijk dat de zorginfectie pas na ontslag uit de instelling tot uiting komt.

Vaststelling zorginfecties gebaseerd op definities van ECDC en VERENSO

Het (Europese) Center for Disease Control en Prevention (ECDC) stelt de criteria vast op grond waarvan de zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra worden geregistreerd. Het nationale surveillance netwerk PREZIES beheert de definities. In verpleeghuizen zijn vaak minder mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek. Voor de zorginfecties in verpleeghuizen worden daarom definities gebruikt die aansluiten bij de richtlijnen van de Vereniging Specialisten in Ouderengeneeskunde (VERENSO).

Zorginfecties zijn in te delen in verschillende groepen

De zorginfecties kunnen grofweg ingedeeld worden in de volgende groepen:

 • wondinfecties na een operatieve ingreep (postoperatieve wondinfecties, POWI)
 • urineweginfecties
 • luchtweginfecties
 • sepsis/bacteriëmie
 • overige infecties, zoals gastro-intestinale infecties, huidinfecties of infecties aan het centraal zenuwstelsel

Postoperatieve wondinfecties meest voorkomende complicaties na operatie

Postoperatieve wondinfecties (POWI) zijn één van de meest voorkomende complicaties na een operatie. Niet alle POWI zijn te vermijden, maar uit de variatie in infectiepercentages bij exact dezelfde operaties tussen verschillende ziekenhuizen blijkt dat de ene instelling de infectierisco’s beter onder controle heeft dan de andere.

Diverse factoren bepalen het risico op een postoperatieve wondinfectie

Het risico op een POWI neemt toe met:

 • de besmettingsgraad van het operatiegebied (Altemeier et al., 1984);
 • de duur van de operatieve ingreep;
 • de ernst van onderliggend lijden van de patiënt, uitgedrukt in de ASA-score (Owens et al., 1978);
 • een hogere leeftijd;
 • obesitas;
 • een langdurig pre-operatief verblijf in het ziekenhuis;
 • de aanwezigheid van een infectie elders in het lichaam op het moment van een operatieve ingreep;
 • het gebruik van implantaten (bijvoorbeeld een heupprothese). Dan is er een bijzonder risico op POWI. De aanwezigheid van het implantaat heeft een negatieve invloed op de lokale weerstand tegen infecties.