• Echte aandacht
  • Geen wachttijd
  • Kijkoperatie-specialisten
  • Zeer hoge patiënttevredenheid
Behandeling-liesbreuk 600
Wij helpen u graag!

Bel of mail ons voor meer informatie.

088 - 99 88 990

Het HIN heeft met alle verzekeraars een contract 
De verzekeraar kan vragen om onze AGB-codes:
(22) 220087
of 06280704

Let op: bij elk bezoek aan het HIN
dient u zich te kunnen legitimeren!

Let op: als gevolg van de wet op de privacy (AVG) kan het HIN alleen nog patienten accepteren die over een DigiD code beschikken!

Een arts gaat niet zomaar aan een operatie beginnen. Hij of zij wil vooraf zo goed mogelijk inschatten wat uw lichamelijke en geestelijke conditie is. Dat is voor uzelf van het grootste belang, maar ook voor de arts zelf om er zeker van te zijn dat alles gedaan is wat nodig is om risico's en complicaties zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit inschatten van uw medische conditie gebeurt op basis van de informatie die door uzelf en eventuele verwijzende artsen is verstrekt tijdens het eerste polibezoek of consult. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn.

Eenvoudig lichamelijk onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is over het algemeen niet nodig.

De arts kan bij u, terwijl u rechtop staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de arts met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. Over het algemeen zal een operatie worden geadviseerd want de breuk verdwijnt nooit vanzelf.

Verdoving

De arts vertelt u ook voor welke vorm van verdoving u in aanmerking komt:

  • algehele anesthesie (of narcose),
  • regionale anesthesie,
  • of een combinatie hiervan.

Tevens zal hij de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden en bijzondere omstandigheden met u bespreken. Samen met de anesthesioloog kunt u dan een keuze maken voor de vorm van anesthesie die het best past bij u en bij de ingreep die moet worden uitgevoerd.

Overige medische onderzoeken

Afhankelijk van uw medische omstandigheden kunnen ook andere onderzoeken vereist zijn, zoals een bloedonderzoek. Het voert echter te ver op deze plaats alle mogelijke scenario's toe te lichten.

Topsporters over het HIN

Foto tijdens TransAlpineRun door de Alpen

 

...een liesbreuk hoeft nog geen breuk te betekenen in je sportieve plannen...  

Lees verder...