Wij helpen u graag!

Bel of mail ons voor meer informatie.

088 - 99 88 990

Het HIN heeft met alle verzekeraars een contract 
De verzekeraar kan vragen om onze AGB-codes:
(22) 220087
of 06280704

Let op: bij elk bezoek aan het HIN
dient u zich te kunnen legitimeren!

Let op: als gevolg van de wet op de privacy (AVG) kan het HIN alleen nog patienten accepteren die over een DigiD code beschikken!

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten zal daarvan afhankelijk zijn. De arts zal u bij ontslag na de ingreep hierover advies op maat geven, maar bij een galblaasverwijdering (cholecystectomie) is de vuistregel dat u na een à twee weken weer naar uw werk kunt. Zwaar lichamelijk werk kan echter pas na zes weken worden hervat.

Sneller herstel bij kijkoperaties

Bij laparoscopische operaties (kijkoperaties) verloopt het herstel meestal sneller en is de pijn vaak minder dan bij een conventionele galblaasoperatie.